GAZETEMİZ BEYŞEHİR’İN SESİ  40 YAŞINDA!..

GAZETEMİZ BEYŞEHİR’İN SESİ 40 YAŞINDA!..

GAZETEMİZ
BEYŞEHİR’İN SESİ 
40 YAŞINDA!..
Gazetemiz Beyşehir’in Sesi, bugün itibariyle, kırkıncı yaşını, yıldönümünü doldurdu.
Ne mutlu…
Bu büyük bir olay ve başarı bizce… 
O nedenle çok mutlu, sevinçli ve kıvançlıyız.
Gazetemizin kırkıncı yaşı, yıldönümü kutlu ve mutlu olsun!
                ***
Yerel bir gazete için, bunca maddi-manevi sıkıntılara karşın, aşılan ya da kat edilen mesafe, bu kırk yıl, hiç de küçümsenecek, azımsanacak bir zaman süreci ve dilimi değil… 
Neredeyse yarım yüzyıla varan bir zaman süreci demek bu…
Söylemesi dile kolay…
                ***
Yayım hayatına başlayalıdan beri; bu süreç zarfında, Beyşehir ve ülkemiz sorunlarına ilişkin konuları dile getirirken, kişilerin özel yaşantılarına dokunmadan, yalan ya da asparagas haberlere yer vermeksizin, kurallı, doğru, dürüst, objektif, yan tutmayan, ilkeli habercilik anlayışıyla, kimsenin önünde eğilmeden görüşlerimizden kesinlikle ödün de vermeksizin, daima, hep bu temel prensiplere bağlı kaldık. 
                ***
Bu anlayış ve tutumumuzun da, olumlu yönde karşılığını,  her zaman gördük, aldık. 
Bunlardan ilki, gazetemiz Beyşehir’in Sesi; zaman zaman geçen bu kırk yıllık zaman süreci içinde, Anadolu Basın Birliği’nin Türkiye genelinde “Anadolu Basını arasında düzenlediği yarışmalar” da çok sayıda “fıkra, makale, röportaj, inceleme-araştırma ve mizanpaj” dallarında birincilik, ikincilik, üçüncülük derece ve ödüllerine layık görüldü.
İkinci olarak da; ki bu en önemlisi, gazetemiz ve gazetemiz yazarlarının girişimiyle, Pankobirlik Başkanı Sayın Recep Konuk’la, o günlerde gerçekleştirilen randevu sonucu, Beyşehir-Seydişehir arasında kurulan ve büyük bir yatırım olan “Patates Fabrikası”nın hayata geçmesi sağlandı. 
Üçüncüsü ise; bugüne değin gazetemiz Beyşehir’in Sesi aracılığıyla gündeme getirilen, ilçemiz Beyşehir’in pek çok temel sorunun çözümünde naçizane katkımız oldu…
                ***
Evet, gazetemiz Beyşehir’in Sesi, bugün itibariyle, kırkıncı yaşını ve yıldönümünü doldurdu artık…
O nedenle çok mutlu, sevinçli ve kıvançlıyız.
Bizim açımızdan bu durum, gerçekten büyük bir olay ve başarı!
                ***
Gazetemizin 40 yıl boyunca yakaladığı, elde ettiği, söz konusu bu başarı çizgisini, önümüzdeki yıllarda da artan bir hızla, tempoyla sürdürmeye azimli ve kararlıyız.
 Hiç kuşkusuz, gazetemiz Beyşehir’in Sesi sayesinde, Beyşehir’in pek çok temel sorunu; bundan böyle de her platformda yüksek sesle dile getirilerek duyurulacak, anlatılacak, yazılacak ve haykırılacak… 
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın ve olmamalı da…
                ***
Gazetemiz Beyşehir’in Sesi’nin bu noktaya gelmesinde emeği geçen, değerli gazetemiz yazarlarına, özellikle gazetemize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı, başta sevgili, vefakar, kadir bilir okuyucularımız olmak üzere, herkese bu vesileyle, en içten sevgi, saygı ve teşekkürlerimizi sunarız. 
Daha nice yıllara!...